Kontakt
ZARZĄD SPOŁEM PSS W SZCZECINIE
Prezes Zarządu - Zbigniew Rewkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu - Paweł Siemiński
Członek Zarządu/Główny Księgowy - Danuta Tyburczy
 
71-446 Szczecin
ul. Krasińskiego 79/80 
 
SEKRETARIAT
fax 91 489 80 60
tel. 91 489 80 50 do 53

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH
     519 329 674
e-mail: kadry@spolem.szczecin.pl 

BIURO HANDLU
ZESPÓŁ MARKETINGU
tel. 91 489 80 69
DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 40 - 41
fax 91 489 84 42
DZIAŁ TECHNIKI HANDLU I REKLAMY
fax 91 489 84 50