ZARZĄD SPOŁEM PSS W SZCZECINIE
Prezes Zarządu - Zbigniew Rewkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Handlu - Paweł Siemiński
Członek Zarządu/Główny Księgowy - Danuta Tyburczy
 
71-446 Szczecin
ul. Krasińskiego 79/80 
 
SEKRETARIAT
tel. 91 489 80 50 do 53
 
BIURO DO SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
 
BIURO HANDLU
 
ZESPÓŁ MARKETINGU
 
DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
 
DZIAŁ TECHNIKI HANDLU I REKLAMY