ZARZĄD SPOŁEM PSS 

Prezes Zarządu -  Paweł Siemiński

I Zastępca Prezesa Zarządu-Wiceprezes ds.Ekonomicznych-Główny Księgowy - Danuta Tyburczy 

Członek Zarządu-Wiceprezes ds.Handlu - Mariusz Gadomski 

 
71-446 Szczecin
ul. Krasińskiego 79/80 
 
SEKRETARIAT
tel. 91 489 80 50 do 53
 
BIURO DO SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
 
BIURO DO SPRAW PRACOWNICZYCH I PŁAC
SPRAWY SOCJALNE, ARCHIWUM
tel. 519 329 634
tel. 519 329 679
e-mail: socjalny@spolem.szczecin.pl
 
BIURO HANDLU
e-mail: biuro.handlu@spolem.szczecin.pl
 
ZESPÓŁ MARKETINGU
 
DZIAŁ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNY
71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
 
DZIAŁ TECHNIKI HANDLU I REKLAMY
 
 

 ZGŁOSZENIE NARUSZEŃ