ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
Data publikacji: 2020.05.11

ZEBRANIA OBWODOWE
Data publikacji: 2020.03.05

AKCJA VALDINOX SCANDIC
Data publikacji: 2020.02.10
ZBIERAJ NAKLEJKI I KUPUJ TANIEJ
Data publikacji: 2019.10.31
ŚWIĘTO LATAWCA
Data publikacji: 2019.10.08

 14 Święto Latawca już za nami


W dniu 28 września już po raz kolejny odbyła się impreza, którą zorganizowaliśmy wraz z Aeroklubem Szczecińskim.

Jak zobaczycie na zdjęciach zabawa była przednia i nikt się tutaj nie nudził.

Do zobaczenia za rok


35-LECIE SPÓŁDZIELCZYŃ
Data publikacji: 2019.05.24

SPÓŁDZIELCZYNIE Z MONTE CASSINO

 

22 maja świętowaliśmy 35-lecie spółdzielczyń Społem PSS

Trzecia środa miesiąca, nie została przypadkowo wybrana do świętowania, właśnie dokładnie w trzecia środę miesiące członkinie koła spotykały się w Praktycznej Pani przy ul. Monte Cassino  i tak jest do dziś.

Ale zacznijmy od historii

Pierwszy Ośrodek pod nazwą „Praktyczna Pani” uruchomiono w Szczecinie w 1961 roku, dokładnie 58 lat temu, bardzo szybko powstawały kolejne ośrodki. Skupiały one kilka punktów usługowych, które odpowiadały aktualnym, społecznym potrzebom.

Największym powodzeniem cieszyły się usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne  i dziewiarskie.

W maju 1984 roku, czyli 35 lat temu powstało koło spółdzielczyń, założeniem pracy koła miała być działalność na rzecz członków spółdzielni – głownie pracowników, emerytów, działaczek społecznych pracujących w Komitetach Członkowskich.

Spotkania to idealna okazja aby wyjść z domu, wysłuchać porad dotyczących zdrowia, gotowania. Członkinie zapraszają przeróżnych ekspertów na swoje spotkania, aby dowiedzieć się jeszcze więcej.

Dzielą się swoimi smutkami jak i radościami, czują zainteresowanie innych. Są dla siebie niezwykłym wparciem. Prowadzona jest okazała kronika, pełna wspomnień i zdjęć z wyjazdów, spotkań czy wspólnych wyjść do teatru.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej społeczności, która wciąż się prężnie rozwija.

Życzymy naszym Panią jak najwięcej zdrowia, radości i pomyślności.

DZIEŃ DZIECKA
Data publikacji: 2019.05.15

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Data publikacji: 2019.04.26

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 14.05.2019 r. o godz. 15:00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Krasińskiego 79/80

o d b ę d z i e się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

w dniu 14.05.2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
 5. Wybór Komisji Zebrania.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli      z dnia 19.05.2018 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. i kierunki działania na rok 2019.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 9. Informacja Rady Nadzorczej o wnioskach z zebrań obwodowych w 2019 roku.
 10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni.
 11. Wystąpienie Komisji Mandatowej.
 12. Przedstawienie propozycji w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rachunku wyników,

b)      podziału czystej nadwyżki,

c)      określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku,

d)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

e)      wyboru delegatów na zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”,

f)       zmiany do Statutu Spółdzielni.

13. Zgoda na przystąpienie do:

    a)  struktur Konsorcjum Dystrybucja Detal spółki z o.o.  Bogucin ,

    b) Krajowej Platformy Handlowej „Społem” sp. z o.o. w Warszawie.

    c)  nowo powstającej spółki Komandytowej W Warszawie.

 1. Dyskusja.

15. Wolne wnioski.

16. Podjęcie uchwał Zebrania i przyjęcie wniosków.

17. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, materiały sprawozdawcze , sprawozdanie finansowe oraz protokół polustracyjny  z działalności Spółdzielni są do wglądu p. p. Przedstawicieli w dniach i godzinach pracy Sekcji Społeczno – Samorządowej, w gmachu przy ul. Krasińskiego 79/80 pok. 1, w dniach 29.04. do 13.05.19 r., a w dniu Zebrania będą wyłożone w sali obrad. 

ZEBRANIA OBWODOWE
Data publikacji: 2019.03.05

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY GALICJA
Data publikacji: 2019.01.22