Aktualności

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

2021.07.30

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 pkt 10 Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19.07.2019r. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Szczecinie informuje, iż wartość żywności przekazanej w roku 2020 organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 w/w ustawy wyniosła 1 762,16zł