./BlaDDzeRR Was Here...

Sklepy Społem Szczecin

Kliknij na wybrany punkt na mapie, aby zapoznać się z zakresem oferty wybranego sklepu Społem PSS w Szczecinie.
Google Maps
Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie

Prezes Zarządu - Zbigniew Rewkowski
Wiceprezes Zarządu d/s Handlu - Jerzy Malesa
Wiceprezes Zarządu d/s Ekonomicznych i Pracowniczych - Jarosław Grabowski