DZIEŃ DZIECKA
Data publikacji: 2019.05.15

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Data publikacji: 2019.04.26

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 14.05.2019 r. o godz. 15:00 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Krasińskiego 79/80

o d b ę d z i e się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni z następującym porządkiem obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

w dniu 14.05.2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Uchwalenie regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania i Prezydium.
 5. Wybór Komisji Zebrania.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli      z dnia 19.05.2018 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r. i kierunki działania na rok 2019.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 9. Informacja Rady Nadzorczej o wnioskach z zebrań obwodowych w 2019 roku.
 10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni.
 11. Wystąpienie Komisji Mandatowej.
 12. Przedstawienie propozycji w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rachunku wyników,

b)      podziału czystej nadwyżki,

c)      określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku,

d)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

e)      wyboru delegatów na zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”,

f)       zmiany do Statutu Spółdzielni.

13. Zgoda na przystąpienie do:

    a)  struktur Konsorcjum Dystrybucja Detal spółki z o.o.  Bogucin ,

    b) Krajowej Platformy Handlowej „Społem” sp. z o.o. w Warszawie.

    c)  nowo powstającej spółki Komandytowej W Warszawie.

 1. Dyskusja.

15. Wolne wnioski.

16. Podjęcie uchwał Zebrania i przyjęcie wniosków.

17. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, materiały sprawozdawcze , sprawozdanie finansowe oraz protokół polustracyjny  z działalności Spółdzielni są do wglądu p. p. Przedstawicieli w dniach i godzinach pracy Sekcji Społeczno – Samorządowej, w gmachu przy ul. Krasińskiego 79/80 pok. 1, w dniach 29.04. do 13.05.19 r., a w dniu Zebrania będą wyłożone w sali obrad. 

ZEBRANIA OBWODOWE
Data publikacji: 2019.03.05

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY GALICJA
Data publikacji: 2019.01.22
PROMOCJA FLORINA MERLOT
Data publikacji: 2018.10.22
ŚWIĘTO LATAWCA
Data publikacji: 2018.09.07

OTWARCIE SKLEPU
Data publikacji: 2018.08.01

DZIEŃ DZIECKA ZE SPOŁEM
Data publikacji: 2018.06.07

Dzień Dziecka ze Społem


Aby tradycji stało się zadość, dnia 1 czerwca spotkaliśmy na festynie z okazji Dnia Dziecka przy sklepie spożywczym na ul. Włościańskiej 1. Aby naszym małym i dużym Dzieciom uśmiech nie schodził z twarzy, przygotowaliśmy różne konkursy i zabawy. Każdy uczestnik dostał nagrodę pocieszenia, a zwycięzca z pewności widząc swoją nagrodę poczuł się wyróżniony.
Dzięki naszym sponsorom na dzieci czekało mnóstwo słodkości, pyszne kiełbaski z grilla i w tak upalny dzień – lody dla ochłody.

Do zobaczenia z pewnością za rok !

DZIEŃ DZIECKA 2018
Data publikacji: 2018.06.01

Dzień dziecka

TARGI PRACY 2018
Data publikacji: 2018.05.02

TARGI PRACY 2018


26 kwietnia mogliście nas spotkać na Targach Pracy Szczecin, wśród  80 innych przedsiębiorstw. Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem i już za kilka dni pierwsi chętni zaczną u nas pracę. Wciąż szukamy i czekamy na nowych, energicznych pracowników ;)